ESOMI

cab10.jpg

Raúl Soutelo Vázquez

Graduate in Geography and History, specialising in Contemporary History, University of Santiago de Compostela
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 00 34 981 767 494

Raúl got his BA degree in Geography and History from the University of Santiago in 1991, with the specialization of Contemporary History. He got his degree in 1994 and defended his doctoral thesis, titled ‘Emigration, Social Change and Politization in rural Galicia rural: 1880-1960 – a local and microsocial approach’, directed by professors Jesús de Juana López (Univ. of Vigo) and Xosé Manoel Núñez Seixas (USC) in 2012, obtaining the mark Cum Laude Pass with Distinction and the special award in the category of Humanities.

He was a Technical Consultant in Social Science for the Teachers’ Training Service of the Education Department of the Galician Government, as well as a Contemporary History Associate Professor at the University of Vigo during the academic years 2006-2007 and 2007-2008. He has been a Secondary School teacher of Social Science, Geography and History since 1997, currently at the secondary school IES Virxe do Mar (Noia) and he is a Social Science Didactics Associate Professor at the Faculty of Education Science of the University of Santiago de Compostela.

His research field has been the socio-political dynamics of rural Galicia before the Civil War and he published the results of his BA thesis ‘The Intellectuals of Agrarianism – Agrarian Protest and Social Reformism in Rural Galicia’ in the Publications Service of the University of Vigo in 1999, in a variety of specialized journal and in the monograph titled ‘Galicia in the Times of Fear and Hunger. Autarchy and Black Markets in Early Francoism: 1936-1959 (Galician Development Institute, USC, 2000). He also worked studying the characteristics and consequences of migrations from Galicia in the last century.

 

Research projects

 • "Proxectos e redes migratorias da inmigración estranxeira en Galicia: estudo comparado de colombianos, marroquís e romaneses" dirigido por Carmen Lamela Vieira (Dto.de Sociología, UDC) y financiado por la Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia (código PGIDIT06PXIB102296PR). Periodo: 2006-2009.
 • "Red de Archivos e investigadores de la escritura popular" dirigido por Antonio Castillo (Universidad de Alcalá de Henares) y financiado por la Dirección General de Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia (ref. BHA2002-12723-E). Periodo: 2004-2005.
 • "Asociacionismo, identidades colectivas e mobilización sociopolítica na emigración trasoceánica" dirigido por Xosé Manoel Núñez Seixas y financiado por la Dirección Xeral de Universidades (Consellería de Educación e O. U.) de la Xunta de Galicia. Periodo: 1997-1999.

Awards

 • In 2003, he won the Manuel Murguía Award for Historic Essay from the Provincial Council of de A Coruña with his work ‘Letters from Fate. A Galician Family Between Two Worlds, 1919-1971’ (Published by Galaxia, Vigo, 2004).
 • In 2004, he won the VIII Premio Xesús Ferro Couselo de Investigación Local with his work about Emigración de retorno e dinámicas sociopolíticas locais na Galicia rural: unha microanálise dende Valga, 1890-1950 (Published by Ayuntamiento de Valga, 2007).
 • In 2005, he won the IX Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo with the essay Labregas, emigradas, estraperlistas e represaliadas. Experiencias de vidda e lembranzas de mulleres na Galicia rural (Ayto. de Valga, 2005).

 

Publications

 • (2015), Emprendedores rexos en tempos duros. A integración dos galegos en Venezuela e no Brasil durante o século XX Deputación Provincial de Ourense, ISBN: 978-84-92554-92-8. (en coautoría con María Xosé Vázquez Lojo).
 • (2014), Emigración negocios e política na Galicia rural: Coles, 1887-1940, Deputación Provincial de Ourense, ISBN: 978-84-92554-77-5.
 • (2011) "La memoria social de la emigración: recuperación, análisis temático y usos didácticos de las cartas y las fotos de familias gallegas con emigrantes" en J. A. Blanco Rodríguez, ed., La emigración castellana y leonesa en el marco de las migraciones españolas, UNED Zamora, ISBN: 978-84-936871-8-2, pp. 33-66.
 • (2010) "Escrituras populares y emigración en Galicia: situación actual, enfoques y algunos desafíos", en Domingo González Lopo y X. M. Núñez Seixas coords, Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escritas populares na P. Ibérica, ss. XIX-XX, Cátedra Unesco de Migracións da USC-Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, ISBN: 978-84-92923-13-7, pp. 245-273.
 • (2010) "A emigración galega entre 1900 e 1931: causas, características, actores e consecuencias", en X.M. Malheiro, coord., Emigración e educación. Actas do congreso celebrado no centenario das Escolas Proval de Gondomar, Instituto de Estudos Miñoranos, ISBN: 978-84-15141-41-9, pp. 149-178.
 • (2009) "El protagonismo de las mujeres en las redes migratorias familiares: una visión a través de las fuentes epistolares", en Amancio Liñares Giraut, coord, El protagonismo de las mujeres en las redes migratorias españolas, Grupo España Exterior, Vigo, ISBN: 978-84-613-0046-4, pp. 207-230.
 • (2008), coord., As migracións nas sociedades contemporáneas: os desafíos na Galicia actual, Sotelo Blanco Ediciones-Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.
 
ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook