Chapters

A emigración galega entre 1900 e 1931: causas, características, actores e consecuencias

2011

SOUTELO, R., en X.M. Malheiro Gutiérrez, coord., 2011, Emigración e educación (1900-1931). 1º centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle Miñor (1909-2009), Instituto de Estudos Miñoranos, Gondomar (Pontevedra):149-178.