ESOMI

cab5.jpg

Laura Oso Casas

Laura Oso

Doutora en Socioloxía, Universidade da Coruña, Facultade de Socioloxía.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 00 34 981 167 000 (4896)

Laura Oso é Profesora Titular de Universidade na Facultade de Socioloxia da Universidade dá Coruña, onde vén exercendo o seu labor docente e investigadora desde o ano 1995, habendo igualmente ocupado o cargo de vicedecana nesta mesma Facultade (2009 a 2013). Desde 2011 é a coordinadora do ESOMI (Equipo de Investigación en Sociología das Migracións Internacionais). 

Doutora en Sociología pola Université de Paris I-Panthéon Sorbonne (2002) e pola Universidade dá Coruña (1997). O seu traballo de investigación orientouse fundamentalmente ao estudo do problemática xénero e migración e, en concreto, da inserción das mulleres inmigrantes no mercado de traballo (servizo doméstico, traballo sexual, empresariado étnico). Entre as súas liñas de investigación destacan tamén o estudo da emigración española en Francia (mulleres empregadas de fogar e porteiras, segunda xeración), así como a análise das migracións desde a perspectiva das estratexias e traxectorias inter-xeracionais de mobilidade social. Traballa igualmente sobre o nexo xénero, migración e desenvolvemento.

Foi consultora para diversos organismos internacionais (OCDE, Unión Europea, INSTRAW-ONU) e realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Francia e América Latina (University of California, Berkeley, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, Université de Paris VII, Flacso Ecuador, Universidade de Buenos Aires). 

Participa en Redes de Investigación Internacionais competitivas.  É coordinadora da Rede Migración, Xénero e Desenvolvemento,  así como membro asociado desde o ano 2007 da Rede IMISCOE- International Migration, Integration and Social Cohesion (coordinada polo Institute for Migration and Ethnic Estudes-IMES, Universiteit van Ámsterdam. The Netherlands), formando parte desde 2013 do Board of Directors. Desde o ano 2013 está igualmente asociada á COST Action (European Cooperation in Science and Technology) Postpol (IS1209) Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (coordinada por Kingston University, UK). Participou igualmente en tanto Cooperating Project e Partner de proxectos europeos (Equal Convive Mais-Fondo Social Europeo, SERD-2002-00119-European Commission, Research Directorate Xeral, H2020- Proposal number : 691004-2015-2019).

Foi coordinadora, como Investigadora Principal, de catro proxectos de investigación do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (FEM2011-26210, SEJ2007-63179, SEJ2004-07750, Instituto da Muller- I+D+i: 53/02), un proxecto estatal da AECID e dúas da Xunta de Galicia: 

  • "Género, movilidades cruzadas y dinámicas transnacionales", Ministerio de Economía. (de reciente aprobación).
  • “Género, transnacionalismo y estrategias inter-generacionales de movilidad social”, Ministerio de Economía,  FEM2011-26210 (01/01/2012- 31/12/2014); 
  • “El impacto de la inmigración en el desarrollo: género y transnacionalismo”, Ministerio de Educación y Ciencia, SEJ2007-63179 (2007-2010);
  • “El empresariado étnico como una estrategia de integración social de los inmigrantes. Segunda generación y relaciones de género”, Ministerio de Educación y Ciencia, SEJ2004-07750, (2005-2007); 
  • “El empresariado étnico como una estrategia de movilidad social para las mujeres inmigrantes: un estudio de casos en Madrid y Galicia”, Instituto de la Mujer, Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, I+D+I Exp. Nº 53/02 (2002-2004) 
  • “Namae: Evaluación del impacto de las políticas educativas en las migraciones de niños y jóvenes procedentes de Marruecos hacia España”, Referencia: 11-CAP2-1548, AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo), (Sep 2011-Mayo 2013) (co-dirigido con Natalia Ribas-Mateos); 
  • Ayudas par la consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de Galicia (Xunta de Galicia CN2011/030 desde 2011-2013 y GRC2014/048  2014-2017).  

Entre as súas principais publicacións destaca a edición do libro (2013) The International Handbook On Gender, Migration And Transnationalism. Global and Development Perspectives, Edited by Laura Ouso and Natalia Ribas-Mateos, Edward Elgar: Northampton, Massachusetts (512 pp.), que foi reeditado en paperback en 2015.  Edward Elgar foi galardoada como major editorial do ano (The Frankfurt Book Fair Academic & Professional Publisher of the Year 2014 - Independent Publishers Guild and Independent, Academic, Educational and Professional Publisher of the Year 2013 - The Bookseller). 

Cabe poñer igualmente de relevo, a coordinación do Special Issue, xunto a Ramón Grosfoguel e Anastasia Christou (2015): Transnational Migration in Western Europe Today: The Gender and Racial Dimensions, Identities, Global Studies in Culture and Power, Revista indexada JCR, editada por Routledge. 

Destaca igualmente a publicación de artigos noutras revistas JCR e Scopus, entre os cales cabe destacar:

  • Oso, Laura e Catarino, Christine (2013): From Sex to Gender: The Feminisation of Migration and Labour-Market Insertion in Spain and Portugal, Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 39, Issue 4: 625-647. Special Issue: Gendered Mobilities and Work in Europe;
  • OSO CASAS, L (2010): Money, sex, love and the family: economic and affective strategies of Latin American sex workers in Spain, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, Nº1, January, pp. 47-65;
  • OSO, L (2011): Tortoises and Elephants in the Fight for Family Social Mobility: Second Generation Spanish Migrants in France and their Desire to Return, Journal of Mediterranean Studies, Vol.20, nº 2: 207-230.
 
ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook