ESOMI

cab3.jpg

Raúl Soutelo Vázquez

Licenciado en Xeografía e Historia, especialidade Historia Contemporánea, Universidade de Santiago de Compostela.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 00 34 981 767 494

 

Raul licenciouse en Xeografía e Historia coa especialidade de Hª Contemporánea na Universidade de Santiago en 1991. Obtivo o grao en 1994 e defendeu a súa tese de doutoramento, titulada Emigración, cambio social e politización na Galicia rural: 1880-1960. Unha perspectiva local e microsocial dirixida polos catedráticos Jesús de Juana López (U. de Vigo) e Xosé Manoel Núñez Seixas (USC), en 2012 obtendo a cualificación de Sobresaínte Cum Laude e o premio extraordinario na modalidade de Humanidades.

Foi Asesor Técnico de Ciencias Sociais do Servizo de Formación do Profesorado (Consellería de Educación da Xunta de Galicia) e profesor asociado de Hª Contemporánea da U. de Vigo durante os cursos 2006/7 e 2007/08. Exerce como profesor de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia en Ensino Secundario desde 1997, actualmente no IES Virxe do Mar (Noia), e como profesor asociado de Didáctica das Ciencias Sociais na Facultade de Cc. da Educación da USC.

Os seus ámbitos de investigación son as dinámicas sociopolíticas da Galicia rural antes da Guerra Civil publicando os resultados na súa tese de licenciatura (Vos intelectuais do agrarismo. Protesta agraria e reformismo social na Galicia rural, Servizo de Publicacións dá U. de Vigo, 1999), en varios artigos en revistas especializadas e na monografía titulada Galicia nos tempos de medo e fame. Autarquía e mercado negro non primeiro Franquismo, 1936-1959 (Instituto de Desenvolvemento de Galicia, USC, 2000). Traballou, así mesmo sobre as características e consecuencias das migracións desde Galicia no século pasado.

Proxectos de investigación

Os seus proxectos de investigación máis recentes son os seguintes:

 • "Proxectos e redes migratorias dá inmigración estranxeira en Galicia: estudo comparado de colombianos, marroquís e romaneses" dirixido por Carmen Lamela Vieira (Dto.de Sociología, UDC) e financiado pola Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación dá Consellería de Innovación e Industria dá Xunta de Galicia (código PGIDIT06PXIB102296PR). Período: 2006-2009.
 • "Rede de Arquivos e investigadores da escritura popular" dirixido por Antonio Castelo (Universidade de Alcalá de Henares) e financiado pola Dirección Xeral de Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia (ref. BHA2002-12723-E). Período: 2004-2005.
 • "Asociacionismo, identidades colectivas e mobilización sociopolítica na emigración trasoceánica" dirixido por Xosé Manoel Núñez Seixas e financiado pola Dirección Xeral de Universidades (Consellería de Educación e Ou. U.) da Xunta de Galicia. Período: 1997-1999.

Premios

 • En 2003 gañou o premio Manuel Murguía de Ensaio Histórico da Deputación Provincial da Coruña co traballo titulado As cartas do destino. Unha familia galega entre dous mundos, 1919-1971 (Editorial Galaxia, Vigo, 2004).
 • En 2004 gañou o VIII Premio Xesús Ferro Couselo de Investigación Local co proxecto Emigración de retorno e dinámicas sociopolíticas locais na Galicia rural: unha microanálise dende Valga, 1890-1950 (publicado en 2007 polo Concello de Valga).
 • En 2005 recibiu o IX Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo polo ensaio titulado Labregas, emigradas, estraperlistas e represaliadas. Experiencias de vida e lembranzas de mulleres na Galicia rural (Concello de Valga, 2005).


Publicacións

 Entre as súas publicacións máis recentes cabe destacar:

 • (2015), Emprendedores rexos en tempos duros. A integración dos galegos en Venezuela e no Brasil durante o século XX Deputación Provincial de Ourense, ISBN: 978-84-92554-92-8. (en coautoría con María Xosé Vázquez Lojo).
 • (2014), Emigración negocios e política na Galicia rural: Coles, 1887-1940, Deputación Provincial de Ourense, ISBN: 978-84-92554-77-5.
 • (2011) "La memoria social de la emigración: recuperación, análisis temático y usos didácticos de las cartas y las fotos de familias gallegas con emigrantes" en J. A. Blanco Rodríguez, ed., La emigración castellana y leonesa en el marco de las migraciones españolas, UNED Zamora, ISBN: 978-84-936871-8-2, pp. 33-66.
 • (2010) "Escrituras populares y emigración en Galicia: situación actual, enfoques y algunos desafíos", en Domingo González Lopo y X. M. Núñez Seixas coords, Amarras de tinta. Emigración transoceánica e escritas populares na P. Ibérica, ss. XIX-XX, Cátedra Unesco de Migracións da USC-Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, ISBN: 978-84-92923-13-7, pp. 245-273.
 • (2010) "A emigración galega entre 1900 e 1931: causas, características, actores e consecuencias", en X.M. Malheiro, coord., Emigración e educación. Actas do congreso celebrado no centenario das Escolas Proval de Gondomar, Instituto de Estudos Miñoranos, ISBN: 978-84-15141-41-9, pp. 149-178.
 • (2009) "El protagonismo de las mujeres en las redes migratorias familiares: una visión a través de las fuentes epistolares", en Amancio Liñares Giraut, coord, El protagonismo de las mujeres en las redes migratorias españolas, Grupo España Exterior, Vigo, ISBN: 978-84-613-0046-4, pp. 207-230.
 • (2008), coord., As migracións nas sociedades contemporáneas: os desafíos na Galicia actual, Sotelo Blanco Ediciones-Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia.
 


 

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook