ESOMI

cab10.jpg

Eventos

 

CONVOCATORIA DE PROFESOR/A INVESTIGADOR/A TITULAR AGREGADO/A “B” DE SOCIOLOXÍA

 

CONVOCATORIA 
CONCURSO PÚBLICO DE MERECEMENTOS E OPOSICIÓN PARA OCUPAR O CARGO

DE PROFESOR/A INVESTIGADOR/A TITULAR AGREGADO/A “B” DE SOCIOLOXÍA

PARA O DEPARTAMENTO DE SOCIOLOXÍA E ESTUDOS DE XÉNERO

 


REQUISITOS

 

 

1.

Tener título doutoral (Ph.D. ou equivalente) en Socioloxía. O título doutoral (Ph.D. ou equivalente) debe proceder dunha das institucións que consta no listado de institucións de educación superior e institutos de investigación con recoñecemento internacional publicado pola SENESCYT. 

2.

Experiencia en docencia e investigación en Socioloxía con énfase en estudos da globalización e desigualdades sociais, e especialización en polo menos un dos seguintes campos: a) raza e etnicidade; b) migracións internacionais ou outros procesos transnacionais; ademais, valorarase docencia en métodos de investigación, particularmente métodos cuantitativos, e investigación en América Latina.

3.

Ter polo menos tres anos de experiencia docente, de preferencia a nivel de postgrado, en institucións de educación superior ou en institucións de investigación de prestixio.

4.

Haber obtido como mínimo o 80% da puntuación da avaliación de desempeño nos últimos dous períodos académicos.

5.

Haber publicado ou haber sido aceptado para publicación nos últimos cinco anos polo menos tres obras de relevancia na área de coñecemento vinculada ás súas actividades de docencia e investigación.

6.

Haber realizado 180 horas de capacitación e actualización profesional, das cales 90 foron en metodoloxías de aprendizaxe e investigación e o resto en temas vinculados coa docencia e investigación. Consideraranse diversos tipos e modalidades de capacitación e actualización profesional.

7.

Haber participado polo menos un ano en un ou máis proxectos de investigación.

8.

Dominio oral e escrito do idioma castelán e suficiencia no idioma inglés.

9.

Enviar unha carta de motivos para presentarse a esta convocatoria.

10

Enviar unha carta de referencia académica.

 

O/a profesor/a seleccionado/a será contratado/a coa categoría de Profesor/a investigador/a Titular Agregado/a “B”, terá unha remuneración mensual fixada no escalafón de FLACSO Ecuador de USD 4.150,00 dólares máis os beneficios e menos os descontos de Ley. Deberá traballar a tempo completo e con dedicación exclusiva. O seu lugar de traballo será a sede Ecuador de FLACSO, na cidade de Quito.


CRONOGRAMA DO PROCESO 
 

Convocatoria pola prensa nacional e outros medios masivos

23 de xullo de 2015

Consultas e aclaracións*

ata o 25 de agosto de 2015

Recepción de documentación

ata o 1 de setembro de 2015

Avaliación fase de méritos

7 e 8 de setembro de 2015

Fase de oposición

14 y 15 de septiembre de 2015

Proclamación de resultados

23 de setembro de 2015

 

*As consultas aceptaranse unicamente ao correo electrónico:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e as aclaracións, publicaranse na páxina web de FLACSO: www.flacso.edu.ec


RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

As postulacións se receptarán na seguinte dirección:

-Concurso Profesor/a Sociología

 Secretaría General FLACSO, 5to piso, torre 1, calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro

Quito, Ecuador

-Os documentos escaneados a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


 

Bases en: https://www.flacso.edu.ec/portal/paginas/concurso-profesor-a-titular-de-sociologia.119 

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook