Call for Papers Revista REMHU

CALL FOR PAPERS REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 

Número temático sobre “O protagonismo dos/as migrantes”

Data límite: 30 de xuño de 2016.

A REMHU, Revista Interdisciplinar dá Mobilidade Humana (www.csem.org.br/remhu ou www.scielo.br/remhu), comunica que no segundo semestre de 2016 será publicado o n. 47 da revista cun número temático sobre "O protagonismo dos/as migrantes".

 

O obxectivo deste número temático é debater os temas da axencia, da resiliencia do/da migrante, a relación entre suxeición e subjetivización no transcurso migratorio: cales son os factores que promoven a axencia e cales a inhiben? No contexto en que milleiros de persoas foxen de guerras e violacións sistemáticas de dereitos humanos, pódese aínda falar de protagonismo dos migrantes? Existe unha acción colectiva de transformación social por parte de grupos migrantes ou hai apenas estratexias individuais de sobrevivencia? O acto migratorio fortalece ou prexudica a autonomía da muller? De que maneira a presenza protagónica dos migrantes pode contribuír coa sociedade dos países de orixe e de recepción?

 

Algúns exemplos de temas que poden ser abordados:

 

Ademais do número temático, a revista REMHU inclúe tamén unha SECCIÓN ARTIGOS referente a calquera asunto relacionado coas migracións nacionais e internacionais: traballos para esta sección poden ser enviados para avaliación.

Todos os artigos deben ser enviados directamente polo portal da revista www.csem.org.br/remhu ata o día 30 de xuño de 2016.