Por que estudar a titulación

O Mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria ofrece a posibilidade ser cursado de maneira presencial ou a distancia. Ademais, ofértanse tres especialidades: Migracións, Xénero, e Envellecemento e transformacións familiares.

O principal obxectivo é proporcionar unha formación especializada e de calidade para persoas que desenvolverán as súas competencias como expertos/as na análise e a avaliación das políticas sociais, pero tamén na acción e intervención social, tanto desde o ámbito profesional como investigador. En consecuencia, serán capaces de analizar criticamente as políticas sociais, coñecer en profundidade a administración e xestión de servizos sociais, intervir na comunidade para o seu desenvolvemento, avaliar fielmente os servizos sociais e prestar atención social ás persoas de maneira integral.

Os obxectivos específicos son: