ESOMI

cab7.jpg

Preinscripción e Matrícula

SOLICITUDE DE PREINSCRIPCIÓN:

 Procedementos telemáticos que se establecen na plataforma da UDC.

As solicitudes formuladas por persoas con títulos académicos estranxeiros de sistemas educativos alleos ao EEES deberán ir acompañadas da seguinte documentación, traducida a calquera das dúas linguas oficiais na UDC, legalizada ou coa Apostila da Haia: título que dá acceso ao mestrado e certificación académica.

PROCEDEMINTO DE MATRÍCULA:

 

A matrícula na UDC para o novo alumnado podes facela aquí ou se es un alumno/a que continúa estudos na UDC, podes facelo desde a Secretaría Virtual do Estudante.

Unha vez efectuada a matrícula deberá remitirse á administración do centro, ou entregarse nela, nun prazo máximo de 10 días naturais que contarán a partir da data de solicitude de matrícula, a seguinte documentación, se for o caso:
- A solicitude de bolsa debidamente cuberta.
- O xustificante que acredite a exención ou a redución dos prezos de matrícula.

Prazos: A matrícula realizarase nos sucesivos prazos que se inclúen no calendario de preinscrición dos másteres que aproba o Consello de Goberno da UDC á través da web da UDC.Pendentes da publicación das Normas de Xestión Académica para o curso 2016/2017 e do Decreto de Prezos Públicos que establece a Xunta de Galicia a o mesmo curso, a título orientativo, os prazos e prezos da matrícula son os seguintes:

4 prazos de pago:
- 1º prazo: pago do 40% - Mes de septembro
- 2º prazo: pago do 30% - Mes de decembro
- 3º prazo: pago do 20% - Mes de febreiro
- 4º prazo: pago do 10% - Mes de abril

Precios:

- Primera matrícula: 21,61 euros por crédito.
- Segunda e posteriores: 26,68 euros por crédito.
- Estudiantado extranxeiro non residente en España: 32,53 euros por crédito.

A título orientativo e, de manterse os prezos de matrícula deste curso, a matrícula por primeira vez no curso completo do primeiro ano tería un custo total de 1.296,60€.

*A Universidade da Coruña reserva un 10% das prazas ás solicitudes procedentes de Iberoamérica.

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook