Obxectivos da Rede

O obxectivo fundamental da rede temática sobre "Migración, xénero e desenvolvemento" é agrupar diferentes investigadoras, coa finalidade de avanzar na investigación, difundir resultados, e deseñar novas propostas de traballo. Os obxectivos específicos que cobre esta rede son os seguintes: