ESOMI

cab2.jpg

Que é?

A creación desta rede temática de carácter científico-técnico xorde a través da liña de investigación sobre "Xénero, migración e desenvolvemento". No marco do proxecto que leva por título "O impacto da inmigración" no desenvolvemento. Xénero e transnacionalismo (SEJ2007/30782) ", iniciouse unha liña de traballo que pretende analizar o efecto dos movementos migratorios no desenvolvemento, tanto do contexto receptor (España) como dos países de orixe da inmigración. Todo iso analizado dende unha perspectiva de xénero e transnacional.

ESOMI
SIGUENOS EN: facebook twitter facebook