SENSGENPOL – SENSitivity in GENder POLitics

  • REF. ED431F 2022/22.
  • Financiación: Xunta de Galicia, Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas – Modalidade: Proxectos de excelencia
  • Duranción: 3 anos. 2022-2024.
  • Responsable: Mónica Ferrín.
  • Financiación: 65,000€.

Web: https://www.monicaferrin.com/sensgenpol/