Seminario RED INCASI

MOVILIDADE E DESPRAZAMENTOSNA AMÉRICA CONTEMPORÁNEA

Data: 18/06/2019.

Lugar: Facultad de Sociología.

PARTICIPANTES:

GRAZIELA PEROSA (Universidade Sao Paulo): Espacio Social y Estrategias educativas en Sao Paulo.